Triax

Triax Energy GmbH uluslararası alanda faaliyet gösteren bir enerji ve ham madde işletmesidir. Temel olarak ham ve sentetik maddelerin elde edilmesi, ticareti ve işlenmesinde, ayrıca güneş enerjisi projelerinin planlanması ve gerçekleştirilmesinde uzmanlaşmış bulunmaktayız.

 

Gıda ve gıda dışı sektörlerdeki tüm öğütülmüş ve kırıklanmış mallar için endüstriyel ambalaj çözümleri (Big Bags, çuvallar vb.), geliştirmekte ve üretmekte, ayrıca tehlikeli maddelerin ambalajlanmasını ve çuvallarda taşınan, havaleli ve büyük malların nakliyatını gerçekleştirmekteyiz.

 

Almanya, Kanada, Hindistan ve Türkiye’deki ofislerimiz ve depolarımızla uluslararası alanda yer edindik ve her zaman müşterilere yakın bulunmaktayız.

TEMIZ BIR GELECEK IÇIN en faydalı yatırım

Günümüzde kendini yenileyen ve ham maddeye bağımlı olmayan temiz enerji kaynakları dünya çapında gitgide daha büyük anlam kazanıyor. Yenilenebilir enerji, süreklilik arz eden, doğal süreçlerle oluşan enerji akışından oluşuyor. Yenilenebilir enerj temiz ve çevre dostu kaynak kullanımını ve böylelikle içinde yaşadığımız çevrenin korunmasını mümkün kılıyor. Triax Energy GmbH fikirlerinize açık ve danışmanlık, planlama ve finansman anlamında yenilenebilir enerji yatırımlarınızı desteklemekte.

ENERJI

Güneş enerjisi, güneşte bulunan çekirdek füzyonu sayesinde açığa çıkan ışın enerjisidir. Özellikle 1970’lerden itibaren, çevre açısından temiz enerji kaynağı olarak kabul edilen güneş enerjisini kullanma konusunda yoğun çaba gösterilmektedir. Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknik düzeye göre farklılık göstermektedir ve temel olarak ikiye ayrılmaktadır: termal güneş enerjisi ve fotovoltaik.

 

TERMAL GÜNEŞ ENERJISI
Bu yöntemde, güneş enerjisinden ilk aşamada sıcaklık üretilir. Bu sıcaklık ya doğrudan doğruya kullanılır ya da elektrik üretilmesinde kullanılır. Güneş enerjisi kolektörler yardımıyla toplanır.

FOTOVOLTAIK
Solar hücreler olarak da adlandırılan fotovoltaik hücreler yarı iletkendir ve güneş ışığını doğrudan elektriğe çevirirler.


GÜNEŞ ENERJISININ AVANTAJLARI

  • Tükenmez enerji kaynağı
  • Temiz enerji türü
  • Olası ekonomik krizlerden etkilenmez
  • Karmaşık teknoloji gerektirmez
  • Düşük işletim maliyetleri
  • Gaz, duman, kükürt veya radyasyon gibi zararlı atıklar üretmez

Rüzgâr enerjisi farklı sıcaklığa sahip hava kütlelerinin hareketinden oluşur. Güneşten yeryüzüne yayılan enerjinin %1-2’si rüzgâr enerjisine dönüşür.

 

Rüzgâr enerjisi, sadece yenilenebilir değil, aynı zamanda dünyanın her yerinde kullanılabilir bir enerji kaynağıdır. Rüzgâr türbini adı verilen dev rotor kanatlı yüksek kuleler rüzgâr enerjisini elektriğe çevirir. Rüzgâr türbinleri, çevreye zararlı gazlar ortaya çıkarmadıkları için enerji geleceğimiz ve iklim değişikliğini önlemede büyük bir rol oynamaktadırlar.

RÜZGÂR ENERJISININ AVANTAJLARI

Atmosferi kirleten gazlar ortaya çıkmaz. Temiz ve tükenmez enerji kaynağıdır. Rüzgâr tesislerinin kurulumu ve işletimi diğer tesislere nazaran daha kolaydır. Enerji üretim maliyeti düşüktür. Verim yüksektir.

Hidroelektrik enerji, hidroelektrik santrallerden üretilen enerjidir. Suyun potansiyel enerjisi ilk olarak mekanik enerjiye, sonra da elektrik enerjisine dönüştürülür. Gelişme aşamasındaki diğer yenilenebilir enerjilerin aksine hidroelektrik enerji yıllardır tüm dünyada kullanılmaktadır.

 

Hidroelektrik santraller, farklı enerji kaynakları arasında çevre dostu olmaları ve düşük risk potansiyelleri dolayısıyla tercih edilmektedirler. Ayrıca hidroelektrik santraller ihtiyaçlardaki değişime çabuk reaksiyon gösterebilirler. Bu yüzden Türkiye’de en başta gelen enerji santralleri olarak görülmektedirler.

HIDROELEKTRIK SANTRALLERİN AVANTAJLARI

Ekonomik, uzun ömürlü, kısa amortisman süresi, çevre dostu, düşük işletim ve bakım maliyeti, akaryakıt maliyetsiz, esnek ve kolay işletim, yüksek verim (%90 üzerinde), yerel halka ekonomik ve sosyal fayda sağlar, yurtdışından bağımsız, yerel enerji kaynağı.

Biyoyakıt, hacim bakımından en az %80’i son on yılda toplanan canlı organizmalardan oluşan bir yakıt türüdür. Biyoyakıtlar biyodizel, biyoetanol, biyogaz ve biyokütledir.

Biyodizel
Biyodizel, kolza, ayçiçeği, soya ve yalancı safran gibi yağ içeren tohumlu bitkilerdeki bitkisel yağlardan elde edilir. Evlerdeki kızartma yağları ve hayvansal yağlar da biyodizel ham maddesi olarak kullanılabilirler. Biyodizel petrol içermez ve saf veya dizel ile karıştırılmış bir biçimde yakıt olarak kullanılabilir.

Biyoetanol
Biyoetanol, ham maddesi şeker pancarı, mısır, buğday ve odunsu bitkiler gibi şeker, nişasta veya selüloz içeren nebati maddelerin fermentasyonuyla elde edilen ve belirli bir kısmı benzinle karıştırılan alternatif bir yakıttır. Biyoetanol benzine ilave olarak ulaşımda, küçük ev aletlerinde ve kimyasal ürünlerde kullanılır. Biyoetanol, yakıtın oksijen içeriğini artırarak yakıtın daha etkin yanmasını sağlar, zararlı gazları azaltır ve kanserojen maddelere çevre dostu bir alternatif oluşturur.

Biyokütle-Biyogaz

Biyogaz, organik çöplerde oksijen eksikliğinde fermentasyon yoluyla oluşan bir gaz karışımıdır. Renksiz ve kokusuzdur. Havadan daha hafiftir ve parlak mavi alev çıkararak yanar. Çöplerin üretim işleminde biyogaz kenara ayrılır ve bir tür çöp geri dönüşümü ifade eden organik gübreye dönüştürülür. Biyokütle gazlaştırılması biyokütlenin yanıcı gazda dönüştürüldüğü bir işlemdir.

gerI dönüşüm

PP Big Bags - A Sınıfı

1) Bir kez kullanılmış
2) Temiz, kısmen yeniden kullanılabilir
3) Kısmen baskılı
4) Sürekli mevcut
5) Talep üzerine fiyat

Q-Bag

1) Ebat: 105x105x210cm
2) SWL/SF: 1250 kg, 5:1
3) Doldurma ve boşaltma, her biri 40x50 cm
4) Yeni, baskısız, beyaz
5) Miktar: yakl. 5000 adet
6) MOQ: 250 parça

PET X-Ray Flakes

1) Yıkanmış
2) Gümüşten arındırılmış
3) Nem > 5%
4) Büyük torbalara doldurulmuş
5) Talep üzerine fiyat

FIBC Bigbags
1) Ebat: 90x90x115cm
2) SWL/SF: 1000Kg, 5:1
3) Doldurma ve boşaltma
4) Yeni, beyaz, kısmen baskılı
5) Miktar: 6000 adet
6) MOQ: 1000 adet

Hildesheimer Str. 255-257
30519 Hannover

Tel.: +49 (0) 461 16 89 58 30
Fax: +49 (0) 461 80 79 46 40

şarj süreleri: 08:00 - 15:00 Uhr